Điều Khoản sử dụng dịch vụ tại 6GEM

Chào mừng bạn đến với hệ sinh thái sản phẩm 6GEM COMPANY!
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của 6GEM COMPANY ( bao gồm các sản phẩm trong hệ sinh thái như: Website, landing page,content, quảng cáo ), bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). 6GEM COMPANY có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của 6GEM. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản 6GEM COMPANY(gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động Tài khoản Website, landing page của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.
 • Gói không giới hạn từ Combo sản phẩm website, landing page, vệ tinh chỉ dành riêng cho sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, công ty. Không chia sẻ tài khoản dưới mọi hình thức. 6GEM COMPANY không giới hạn lưu trữ hình ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc 6GEM COMPNAY quản lý. 6GEM không giới hạn băng thông trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí 6GEM thanh toán cho CDN các bên thứ 3 (CDN Việt Nam: vccloud.vn, CDN quốc tế: keycdn.com). Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói dành cho nhu cầu sử dụng lớn, các đơn vị cung cấp dịch vụ...
 • Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên website 6GEM của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 • Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. 6GEM không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

Phần 2: Quyền lợi của 6GEM COMPANY

 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 • 6GEM có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, 6GEM sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 • Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của 6GEM và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của 6GEM, sử dụng sản phẩm của 6GEM để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 
 • Chúng tôi không duyệt trước nội dung mà bạn đưa lên các trang website, landing page trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 • Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của 6GEM, nhân viên, công ty 6GEM, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.
 • Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào (bao gồm tất cả các trang website, landing page đã được tạo trong tài khoản đó) có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm

 • Bạn phải hiểu và đồng ý rằng 6GEM COMPANY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, 6GEM COMPANY hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của 6GEM COMPANY, đối tác của 6GEM COMPANY và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
 • Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • 6GEM COMPANY không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.
 • 6GEM COMPANY không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 • 6GEM COMPANY không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
 • Trong trường hợp website hay landing page của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), 6GEM COMPANY sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục và website ( landing page ) của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

 • Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên phần Dịch vụ 6GEM COMPANY. Tất cả dữ liệu bạn tải lên ở tất cả website và landing page trong Tài khoản thuộc quyền sở hữu của bạn.
 • Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm. Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, http://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ... theo từng quốc gia hoặc toàn thế giới.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.
 • Bằng việc tải nội dung lên các trang website, landing page trong Tài khoản, bạn đồng ý (a) cho phép người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) cho phép 6GEM COMPANY hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) 6GEM COMPANY có thể xem các nội dung mà bạn tải lên Dịch vụ.

Phần 5: Thanh toán chi phí

 • Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho 6GEM COMPANY bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 6GEM COMPANY.
 • 6GEM COMPANY không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi giá cả hay ngưng dịch vụ của họ.
 • Chi phí cho việc sử dụng 6GEM COMPANY nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
 • 6GEM COMPANY không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.
 • Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, website hoặc landing page mà bạn đã xuất bản sẽ vẫn hoạt động trong 7 ngày sau đó. Trong 7 ngày này, khách hàng vẫn có thể truy cập, tuy nhiên bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung trong admin. Sau 7 ngày tạm giữ này mà tài khoản vẫn chưa được nâng cấp, Website hoặc landing page sẽ chính thức bị khóa không thể truy cập. Dữ liệu của bạn (bao gồm ảnh và nội dung) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm kể từ ngày tạm ngừng tài khoản, bất cứ lúc nào bạn gia hạn trở lại các thông tin cũ của website, landing page vẫn được giữ nguyên.