Hướng dẫn thay đổi màu sắc nền giao diện

Với cung cách sử dụng đơn giản của website 6.GEM, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn đa dạng những màu sắc giao diện vô cùng độc đáo và ấn tượng mà bạn có thể hoàn toàn tự thay đổi theo ý muốn của mình.

Hướng dẫn up Thương hiệu

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.

Hướng dẫn Auto chèn Logo lên ảnh up trang web

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.

Hướng dẫn tạo Danh mục sản phẩm - Danh mục cha-con

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.

Hướng dẫn thêm tin tức

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website

Hướng dẫn thay đổi nội dung hoặc xóa sản phẩm

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website

Hướng dẫn Thêm sản phẩm

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.

Hướng dẫn tạo và thay đổi nội dung thanh Menu

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.

Hướng dẫn thay đổi Banner chính

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.

Hướng dẫn chèn LOGO và thay đổi Footer - Nội dung cuối trang web

6.GEM sẽ hướng dẫn cụ thể đầy đủ các thao tác để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng website.