Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Thiết Phải Có Kế Hoạch Marketing Tổng Thể

Bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động trên thị trường thì yếu tố quan trọng đầu tiên là hướng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, yếu tố thứ hai là hướng tới định vị thương hiệu sản phẩm dịch vụ của doanh ...

Những lợi ích không thể không ứng dụng social media trong doanh nghiệp

Social media là một trong những hình thức marketing mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của một tổ chức dù lớn hay nhỏ.

Những sai lầm nghiêm trọng khiến doanh nghiệp nhỏ thất bại

Dù kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào thì bạn cần hiểu tầm quan trọng của marketing trong doanh nghiệp của bạn. Marketing là nền tảng cốt lõi cho bất kì thành công nào của doanh nghiệp. Và dưới đây là ...

Sai lầm nghiêm trọng trong marketing tại doanh nghiệp nhỏ

Thông thường một doanh nghiệp nhỏ họ không quan tâm đến marketing. Họ không hướng đến việc tìm hiểu nhu cầu thực sự khách hàng một cách cụ thể, cũng như  không phân định nhóm khách hàng mà mình muốn ...

Cùng 6.GEM tìm hiểu marketing là gì?

Marketing là hướng tới nhu cầu của con người, xuất phát từ việc hiểu và biết được nhu cầu khách hàng sau đó tạo ra những sản phẩm dịch vụ thõa mãn nhu cầu đó. Với những chiến lược về giá mà lẫn người ...

99% doanh nghiệp thành công nhờ thay đổi tư duy marketing hiện đại

Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt “ Nếu bạn có một sản phẩm chất lượng và một dịch vụ tuyệt vời thì đó là 90% nền tảng vững chắc cho hoạt động Marketing của bạn”. Và đó là tiêu chí hàng đầu cho bất kì ...